HyperLink
Naslovnica > Odluke načelnika i Općinskog vijeća
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om

Odluke načelnika

   22.1.2024.
Plan nabave za 2024. godinu
   4.7.2023.
Odluka načelnika o sufinanciranju nabave radnigh bilježnica i materijala za učenike OŠ
   26.6.2023.
P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   10.2.2023.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2022. godinu
   22.12.2022.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2022. godinu
   19.12.2022.
P L A N KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA OPĆINE JESENJE
   19.12.2022.
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga u 2022. godini
   15.7.2022.
Odluka načelnik o sufinanciranju radnih bilježnica i materijala za šk. god 2022/2023
   31.5.2022.
Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Jesenje za 2021. god
   24.5.2022.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju članova stožera CZ Općine Jesenje
   10.5.2022.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenika CZ Općine Jesenje
   7.3.2022.
Zaključak o prodaji nekretnine
   24.8.2021.
Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika
   14.1.2021.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
   26.8.2020.
Javni poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje asfaltiranja prilaznih neuređenih cesta
   30.4.2020.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
   19.3.2020.
Odluka o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja COVID-a 19
   20.11.2019.
Zaključak načelnika o prihvaćanju ponude za izradu geotehničkog elaborata, glavnog projekta za zaštitu obiteljskih kuća
   23.8.2019.
Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje
   24.5.2019.
Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa
   3.5.2019.
Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaxi prijevoza putnika
   30.4.2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba,radova i usluga
   29.1.2019.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   10.12.2018.
Odluka načelnika o dodjeli jednokratne pomoći umirovljenicima
   20.11.2018.
Odluka načelnika o dodjeli potpora u poljoprivredi uza 2018.
   21.9.2018.
Javni poziv za dostavu prijedloga proračuna Općine Jesenje za 2019.
   26.7.2018.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
   17.7.2018.
Odluka o nabavi školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje za šk. god. 2018./2019.
   15.3.2018.
Odluku o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme
   28.2.2018.
Plan prijma u službu u Općinu Jesenje u 2018. godini
   6.2.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o imenovanju Stožera CZ Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   28.7.2017.
Zaključak načelnika o razrješenju i imenovanju člana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“
   17.7.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   20.6.2017.
Odluka načelnika o dodjeli dara u naravi učenicima OŠ Jesenje
   8.12.2016.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima udruga u 2016. godini
   22.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli stipendija za školsku odnosno akademsku godinu 2015/16.
   21.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli subvencija u poljoprivredi u 2015. godini
   7.1.2015.
Odluka o dodjeli stipendija za šk. god. 2014/2015.
   17.6.2014.
Odluka načelnika o dodjeli potpore programima i projektima udruga za 2014. godinu
   7.5.2014.
Odluka o imenovanju osobe zadužene za ukanjanje nepravilnosti
   28.2.2014.
Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
   2.1.2014.
Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Jesenje
   27.11.2013.
Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2013. / 2014.

Odluke Općinskog vijeća

   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o. prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje u 2023. godini
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaaključak o prihvaćanju Izvješćao izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje u 2023. godini
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU KAPITALNOG ULAGANJA U PROJEKT „UREĐENJE SPOMEN PARKA HRVATSKIM BRANITELJIMA OPĆINE JESENJE
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje općine Jesenje
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
pretZaključak o prethodnoj suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI KAPITALNOG ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE GORNJE JESENJE LUŽANI ZAGORSKI“
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU KAPITALNOG ULAGANJA U PROJEKT „OPREMANJE IGRALIŠTA“
   28.3.2024. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Jesenje
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2023. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2024. godinu,
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2023. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje u 2024. godini
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje u 2023. godini.
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2023. godinu
   8.11.2023. | Sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje
   8.11.2023. | Sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
   8.11.2023. | Sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Jesenje
   10.8.2023. | Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje NC 15 i NC 16
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
5Odluka o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkih službenika
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
4. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prehodne suglasnosti na Plan upisa djece u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2022.godinu
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o ekonomskoj cijeni vrtića u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2022.godinu
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne općine za razdoblje do 2026. godine
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje
   20.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Plan razvoja sustava CZ Općine Jesenje za 2023
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o uključivanju Općine Jesenje u realizaciji projekta kupnje poslovnog prostora za GD CK Krapina
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan unapređenja zaštite od požara u 2023. godini
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o ovlaštenju načelnika za poduzimanje svih radnji radi prijenosa upravljanja vodoopskrbnim sustavima Donje i Gornje Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan davanja koncesija na području općine Jesenje u 2023. godini
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesija na području Općine Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Analiza stanja sustava CZ na području općine Jesenje u 2022.
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Jesenje u 2023. godinu
   30.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethdne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu dječjeg vrtića
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak za davanje suglasnosti za izmjene Statuta dječjeg vrtića
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnoj naknadi
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za Pravilnik o upisu djece u dječji vrtić
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Jesenj
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Jesenje
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na području općine Jesenje
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o broju i visini stipendija koje će se dodjeljivati za školsku/akademsku godinu 2022./2023
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Izmjena Pravilnika o financiranju udruga
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG I VANJSKOG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
4.Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE JESENJE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o dodjeli općinskih priznanja
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Jesenje
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU O SKLAPANJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnom redu Općine Jesenje
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ceste i komunalije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jesenje
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te i načinu korištenja viška Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021.godinu
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o davanj pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Zaključak zamjena člana Općinskog vijeća
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021.godinu,
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Godišnji plan razvoja sustava CZ
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2022. godinu.
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje 2022. godinu
1234
Najave
Natječaji
Najčitanije
Zadnja promjena
Izdvojeno
Trenutno nema najava događanja.
lipanj 2024
poutsrčepesune
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Autobusni vozni red
Naselje polaska:

Naselje dolaska:

Primajte važne obavijesti, najave, natječaje i ponudu poslova Zavoda za zapošljavanje u općini Jesenje na Vašu email adresu.
Hrvatski zavod za zapošljavanje - ponuda poslova
Trenutno nema ponuda poslova u Općini Jesenje.
Pretplatnici na primanje sadržaja biti će na obaviješteni o ponudi poslova u općini Jesenje. Ukoliko niste prijavljeni, možete se prijaviti ovdje
Anketa
Ocjenite kvalitetu nove web stranice
  odlično
 vrlo dobro
 osrednje
 loše

       
Zadnje sjednice Općinskog vijeća
Radobojsko-jesejanski list - zadnji brojevi