HyperLink
 14.08.2023

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji oštećenja i asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Ovaj postupak nabave radova provodi se na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, u nastavku: ZJN 2016) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, KLASA: 022-05/19-01/46, URBROJ: 2140/05-19-1 od 15. travnja 2019. godine (u nastavku: Pravilnik).
Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče Poziv sa cjelokupnom dokumentacijom te da se pridržavaju uputa, tehničkih specifikacija i uvjeta iz ovog Poziva.
Na pripremu i provedbu ovog postupka nabave te na izvršenje ugovora o nabavi primjenjuje se nacionalno pravo.

1.1. Podaci o Naručitelju
• Naziv i sjedište naručitelja: Općina Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje
• OIB: 45671692561
• PDV identifikacijski broj: HR45671692561
• Broj telefona: +385 49 375 503
• Broj telefaksa: +385 49 375 503
• Internetska stranica: www.jesenje.hr
• Adresa elektroničke pošte: jesenje@jesenje.hr
• Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
• Žiro-račun (IBAN): HR2724020061855200008
• BIC/SWIFT: ESBCHR22
1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima
Osoba zadužena za kontakt:
• Ivan Habjanec
• Telefon: +385 49 375 503
• E-pošta: jesenje2@jesenje.hr
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH). Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i Naručitelja u roku za dostavu ponuda dostupne su na stranicama EOJN RH.
1.3. Evidencijski broj nabave
Evidencijski broj nabave: 11/23
1.4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 EUR bez PDV-a.

 

Cjelokupni tekst poziva može se vidjeti u prilogu ili na ;  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Tekst poziva

Zadnja promjena: 24.04.2024. u 10:13 sati | Prikazano 2892 puta
Vezani članci
OBAVIJEST o izvođenu radova na asfaltiranju lokalne ceste Gornje Jesenje-Brdo Jesenjsko
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
Poziv na intervju kandidata za prijam „radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama“ kroz Projekt Zaželi za Jesenje"
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Kazališna predstava Prodani dedek
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta